Pravila privatnosti

Politika privatnosti i uvjeti korištenja osobnih podataka

Ambienti Plus, Kukuljanovo 337A, 51227 Kukuljanovo (Rijeka), je salon keramike, sanitarija i parketa, koji nudi inovativnost i kreativnost u pristupu svakom ambijentu. Sukladno tome u svojoj djelatnosti prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih kupaca te trećih strana zainteresiranih za svoje proizvode, pri tome poštujući sve relevantne zakone i propise.

U svrhu zaštite Vaše privatnosti, ljubazno Vas molimo da pažljivo pročitate navedene informacije!

Politika privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu prijave Korisnika na Internet stranici www.ambientiplus.com,odnosno u procesu registracije Korisnika u cilju primanja obavijesti o proizvodima i prilikama Internet stranice www.ambientiplus.com. Također, Ambienti Plus pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU.

Upućuju se korisnici Internet stranice www.ambientiplus.com, odnosno primatelji obavijesti o proizvodima i prilikama, da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koji podaci se prikupljaju i obrađuju, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Prihvaćanjem ove Politike privatnosti klikom, prilikom prijave Korisnika na Internet stranici www.ambientiplus.com,  od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Ambienti Plus trgovina, Korisnik potvrđuje da je pročitao i razumio sve navedene stavke te da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava navodi.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Ambienti Plus putem Internet stranice www.ambientiplus.com?

Prilikom registracije korisnika u cilju dobivanja popusta u trgovinama te primanja obavijesti o proizvodima i prilikama Internet stranice www.ambientiplus.hr, Ambienti plus od Korisnika zatražit će pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime te e-mail adresa. Nakon ispunjenja navedenih osobnih podataka, Korisnik potvrđuje da se slaže s obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu. Davanje osobnih podataka je izbor samog Korisnika. Ako Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranici www.ambientiplus.com, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Također, možemo prikupljati informacije o klikovima i stranicama koje su vam prikazane.

U koju svrhu Ambienti Plus d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke?  

Ambienti Plus prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika Internet stranice www.ambientiplus.com u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Korisnika koji pristupaju Internet stranici www.ambientiplus.com, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Korisnika, kako bi ponuda bila individualna te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama pojedinog Korisnika.

Ambienti Plus prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika/primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje se je Korisnik prethodno prijavio radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Ambienti Plus ne prikuplja podatke o djeci te će ukloniti takve podatke bez odgađanja, ako se utvrdi da su takvi podaci preneseni bez pristanka roditelja ili skrbnika djeteta. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti Internetsku stranicu www.ambientiplus.com. Niti jedan dio Internetske stranice www.ambientiplus.com  nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina. 

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i prilikama unosom svojih podataka na Internet stranici www.ambientiplus.com. Korisnik može povući Privolu u svakom trenutku putem mail adrese službenika za zaštitu osobnih podataka ambienti@ambientiplus.com.

S kojim primateljima Ambienti Plus dijele osobne podatke?

Ambienti Plus neće dijeliti osobne podatke Korisnika s drugim stranama, osim u slučaju kada to zahtijeva realizacija ugovora sa sponzorima nagradnih natječaja, u procesu predaje nagrade dobitniku nagrade, kada Ambienti Plus koji je organizator nagradnog natječaja u pravilima nagradnog natječaja naznači da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor te u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Ambienti Plus pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Korisnik to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka ambienti@ambientiplus.com i podaci će biti izbrisani unutar trideset dana. Također, korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od strane Ambienti Plus putem maila.

Pravo na prigovor

Ako smatrate da imate osnovu za prigovor, unatoč svim navedenim mjerama za zaštitu podataka, imate mogućnost javiti nam se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka ambienti@ambientiplus.com. Također, imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencije za zaštitu osobnih podataka. 

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Korisnika i stranice www.ambientiplus.com odvija sigurnim protokolom. Ambienti Plus uzima za ozbiljno zaštitu podataka i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Ambienti Plus provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, nije u mogućnosti jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice www.ambientiplus.com te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Ambienti Plus se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU, a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka. 

Izmjena Politike privatnosti  

Navedenu Politiku privatnosti i uvjete korištenja osobnih podataka Ambienti Plus može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Politike privatnosti na Internet stranici www.ambientiplus.com. Zato Ambienti Plus poziva Korisnike da povremeno pregledaju ovu Politiku privatnosti. Ako se Korisnik ne slaže s ovom Politikom privatnosti, upućujemo Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.ambientiplus.com.

Izmjena Politike privatnosti i uvjeta korištenja osobnih podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.ambientiplus.com.

Nastavak uporabe Internetske stranice www.ambientiplus.com od strane Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Politiku privatnosti i uvjete korištenja osobnih podataka. 

© Ambienti Plus 2023. Sva prava pridržana.

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.

Filtriram proizvode...